Impact met RvC en medezeggenschap

HowTo | 12-8-2020 | 4

Medezeggenschap (vanaf nu OR genoemd) en de RvC kunnen voor elkaar een relevante bron van informatie en expertise zijn, maar een goede samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. De OR richt zich op het belang van de onderneming en haar werknemers en de RvC op het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. Het gedeelde belang is het goed functioneren van de onderneming. Hoe pak je dat samen aan?

Investeer in relatie OR en RvC

Wat kan de OR voor de RvC betekenen? En vice versa? Zorg ervoor dat de positie en rol van de OR en RvC voor elkaar duidelijk zijn, je hebt elkaar nodig en het is belangrijk dat je weet wat je voor elkaar kunt betekenen. Om deze band te versterken gaat het vooral om het opbouwen en onderhouden van contact, maar ook om wederzijds vertrouwen.  

Begin met een kennismaking, durf vragen te stellen, wees bereid om elkaar informatie te geven en blijf objectief. Leg het contact in goede tijden. Je kunt elkaar makkelijker benaderen als je al goed contact hebt. Op grond van de Wet op Ondernemingsraden (WOR) is er zelfs een verplichting van de RvC en de OR om twee keer per jaar contact hebben. 

Gebruik elkaar als sparringpartner

De RvC en OR werken vanuit verschillende perspectieven, maar hebben wel een gedeeld belang: het goed functioneren van de onderneming. De OR houdt toezicht op alle aspecten die van belang zijn voor het behoud van kwalitatief goede werkgelegenheid voor zowel de korte (operationeel) als de langere termijn (tactisch en strategisch). De RvC weegt de belangen af van alle stakeholders, voornamelijk op strategisch niveau. 

De OR heeft een directe verbinding met de werknemers en kan de RvC informeren over de dagelijkse inspanningen op de werkvloer. De RvC kan de OR voorzien van bredere inzichten en kennis over de organisatie. Zo krijgen beide partijen een completer beeld van de organisatie en kom je tot betere besluitvorming. 

Gebruik elkaar als sparringpartner en laat je niet afschrikken door overvolle agenda’s.

Gebruik van voordrachtsrecht

Veel ondernemingsraden laten het recht op een voordrachtscommissaris links liggen. Dat is zonde, want zo’n voordracht kan juist de onderlinge band tussen RvC en OR versterken. Dus waarom zou je er geen gebruik van maken? 

Sinds 1 oktober 2004 is een bedrijf dat onder een structuurregeling valt, verplicht een RvC in te stellen*, waarvoor de OR een bijzonder voordrachtsrecht heeft. Wanneer een bedrijf gedurende drie jaar voldoet aan onderstaande criteria, valt een bedrijf onder deze regeling:

  1. Wanneer het een eigen vermogen heeft van min. 26 miljoen euro.
  2. Het bedrijf een wettelijk verplicht ingestelde OR heeft.
  3. Er minimaal honderd personen werkzaam zijn in Nederland.

Maar let op: een voordrachtscommissaris is niet de vertegenwoordiger van het werknemersbelang. De commissaris zal in het belang van alle stakeholders handelen en oordelen. Wel kan hij of zij een versterking zijn van de band tussen de RvC en OR. 

Plan een regulier overleg in

De OR en de RvC beschikken allebei over veel informatie, maar vanuit een andere invalshoek. Houdt dus contact. Met een regulier periodiek overleg kun je elkaar gemakkelijk bijpraten. Zorg daarbij dat je waarde toevoegt door je te richten op het gedeelde belang. 

Drie aanvullende tips:

  1. Ga na of er een voordrachtsrecht is of adviesrecht bij de benoeming van een lid van de RvC.
  2. Betrek elkaar in een vroeg stadium bij het opstellen van een RvC-profiel.
  3. Spreek af dat voor een voordrachtscommissaris altijd meerdere kandidaten worden aangedragen, zodat het geen ‘alles of niets’ spelletje wordt.

*zie voor meer informatie: Artikel 268 Burgerlijk Wetboek Boek 2


Vragen over de werving van een commissaris?

Contact PMP

Bel of mail ons en we helpen je graag verder.

085-4012470 gerben@pmpsupervisor.com

Alle artikelen